Hướng Nhà Cho Nữ Tân Hợi

Xem hướng nhà tốt cho người tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng

Hướng Phục vị Là khí biến ngang hòa. Gặp quẻ biến thành Phục Vị là trở lại vị trí ban đầu của khí chất quẻ gốc, quẻ biến. Vì vậy khí Phục vị là khí quân bình cát hung. Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 1971 Tân Hợi Mệnh