màu đá quý hợp với nữ tuổi hợi 1971

Những loại đá quý phong thủy hợp với người tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng

Nữ sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   Nhẫn trơn bản nhỏ Myanmar S5143 tăng may mắn – Năm sinh dương lịch: 1971 – Năm sinh âm lịch: Tân Hợi – Mạng: Nữ – Cung Tốn Mệnh Mộc Nữ sinh năm