năm sinh con cho chồng sinh năm 1971 và vợ 1973

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Tân Hợi 1971 và vợ 1973

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1971 Năm âm lịch: Tân Hợi Niên mệnh:Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh của mẹ: 1973 Năm âm lịch: Quý Sửu Niên mệnh: Mộc – Tang thạch Mộc (Gỗ dâu) Năm sinh