năm sinh con cho chồng sinh năm 1971 và vợ 1977

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Tân Hợi 1971 và vợ 1977

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh dự kiến của con: 2017 Năm âm lịch: Đinh Dậu Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi) Phân tích cát hung: 1. Ngũ hành sinh khắc: Niên mệnh con là Hoả, bố