nữ tân hợi 1971 nên chọn chồng tuổi nào

Nữ tuổi Tân Hợi 1971 thì nên lấy chồng tuổi gì là tốt nhất?

– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia