thái ất tử vi Đinh Dậu tuổi tân hợi nữ mạng facebook

Xem chi tiết tử vi 2017 tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng

Vận niên Trư phùng Hỏa gây bất lợi. Mọi việc không toại ý, dễ sinh nóng giận, buồn phiền, giao tiếp thường gặp chuyện bực mình, tinh thần khó an. Tân Hợi: 47 Tuổi – Nữ mạng Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972 Tướng tinh: Con Cọp Con dòng Bạch Đế, phú qưý (Tử vi tuổi

Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Hợi 1971 47 Tuổi – Âm Nữ

CÚNG SAO HẠN: Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 29 Âm lịch dùng 15 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Nam mà khấn vái. Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Hợi 47 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 27- 1- 1971 đến 14- 2- 1972) Vật