xem phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2017 cho gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 mạng nam

Năm 2017 gia chủ 47 tuổi (tuổi âm), thuộc Nhì Nghi: Làm nhà ở tuổi vào này sẽ có lợi vô cùng, có thể sinh nhiều của cải, hưng vượng, giàu có sau khi làm nhà. Có câu rằng: Nhì nghi tấn thất địa sinh tài. Tạm dịch nôm là Nhì Nghi dựng cửa nhà